​v/ Aut. Kloakmester Finn Bundgaard Larsen

Fruerlundvej 61, Øster Hurup
9560 Hadsund

Rensebrønde

Hvad er en rensebrønd?

En rensebrønd giver mulighed for at undersøge og rense en tilstoppet kloakledning. 

Ofte vil denne brønd også være sidste brønd på den private del af kloakledningen, inden tilslutningen til det offentlige kloaksystem.

Ejerforhold – hvem har ansvaret?

Kommunen ejer som hovedregel den del af stikledningen, der er beliggende fra skellet til hovedledningen ude i vejen. 

Derfor skal kommunen vedligeholde denne del af stikledningen.

Derimod skal du selv vedligeholde selve rensebrønden og det ledningsstykke, der er mellem skel og rensebrønd. 

Alt inden for skellet er nemlig privat ejendom. Hvis der opstår driftsproblemer på den private del af kloaksystemet, 

skal du selv sørge for at udbedre problemet for egen regning. 

Vær opmærksom på, om du er en af de få grundejere, der bor i et område, hvor stikledningen og kloakken uden for dit skel 

er et fællesprivat spildevandsanlæg. I det tilfælde ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab 

stikledningen og kloakken – uden for skellet.

Hvorfor en rensebrønd?

For hurtig adgang til kloaksystemet. 

Det er nødvendigt, hvis der senere opstår behov for at rense eller TV-inspicere ledningen indvendig ved forstoppelse, brud eller anden skade.

Rensebrønden er med til at sikre den fremtidige drift af kloaksystemet, samt at gøre det lettere at afgøre, 

om det er dig eller kommunen, der har ansvaret for udbedring ved eventuelle driftsproblemer på kloakanlægget.

Adgang til rensebrønden

Det skal være nemt at kontrollere tilstanden i rensebrønden på stikledningen. 

Dækslet, som ofte befinder sig tæt ved skellet, skal derfor være synligt, så det altid er let at komme hurtigt til rensebrønden. 

Du må ikke lægge fliser oven på dækslet til rensebrønden. Undgå at plante dækslet til med blomster, buske og lignende. 

Du kan eventuelt skjule dækslet med plantekummer og andre dekorationer, som hurtigt kan flyttes.

Hvad nu hvis...

​...vandet forsvinder langsomt, eller det "klukker" mærkeligt, når du skyller ud?

Det kan være tegn på forstoppelse i kloakledningen. Hvis det sker, så er det en god idé at løfte dækslet til rensebrønden. 

Hvis rensebrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i kommunens del af stikledningen. 

I den situation skal du kontakte kloakforsyningen. Hvis kloakledningen er stoppet samtidig med, at rensebrønden er tom, 

så er problemet opstået i den private del af stikledningen. 

I den situation kan du kontakte Fuglsang Kloak & Beton ApS for at udbedre problemet. 

Denne udgift er som regel for egen regning, men dækkes naturligvis i de tilfælde, hvor der er tegnet en forsikring af ejendommens kloakanlæg.

Fimainformation

Fuglsang Kloak & Beton ApS

Fruerlundvej 61

9560 Hadsund

CVR: 33866011 

​Kontakt os

Ring på telefon 53 29 69 18, send en mail på fuglsangkb@hotmail.com eller benyt vores kontaktformular, hvis du har et spørgsmål eller ønsker et uforpligtende tilbud på en opgave.​​

AMU- Kontrolindsats